EB 2007 till Riga

Fotograf: Peter Rönnberg
Rutt: Åbo - Hangö - Haapsalu - Pärnu - Riga - Runö - Utö - Åbo
632 sjömil, två veckor, s/y Verdandi.