Seglats 1 2011

Seglats i början av juni med s/y Bönan