Bönantalko och avriggning 2009

Fotograf: Henrik Nurmi