Ankaret och Plätten på 80-talet

Från Benco Skrifvars bildarkiv