Biff 2009

Rutt: Åbo-Visby-Åbo
Fotografer: Henrik Nurmi och Johan Halonen