Säsongsöppning

Höstens verksamhet drar igång onsdagen den 31.8 på Pojkarnas kårlokal Skansen (Gillesgården, Aurag. 1 I) kl. 18.00. Pojkarnas verksamhet är riktad för unga i alla åldrar från åk 2 och uppåt. Häng med och ta med kompisen också!

Frågor om verksamheten? Ring sekreterare Robin Rosenberg 040 053 8917 eller vice kårchef Oskar Lindberg 040 849 6888

Dags att anmäla sig till seglatserna!!!

Kom ihåg att anmäla dig till sommarens seglatser. Infolappar finns på Skansen.

Sista anmälningsdag: våravslutningen i ASS hamn den 25 maj

Årsmöte

Scoutkåren Pojkarna r.f kallar sina medlemmar till årsmöte måndagen den 28 februari kl. 19.00 på Skansen, Auragatan 1 I. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna!

-Skeppsrådet

Tumlarnas program för våren 2011 nu på nätet

Programmet hittas här på sidorna under verksamhet-> program -> tumlarna

Skeppsrådet 2011

På höstmötet den 10.11 valdes följande personer till Skeppsrådet år 2011.

Kårchef: Peter (Pekka) Rönnberg
Vice kårchef: Oskar Lindberg
Sekreterare: Robin (Boban) Rosenberg
Skattmästare: Markus (Masche) Pyöli
Materialförvaltare: Alexander (Allu) Fagerström

Höstmöte

Scoutkåren Pojkarna kallar sina medlemmar till höstmöte onsdagen den 10.11 kl. 18.00 på Skansen, Gillesgården 1 I. Stadgenliga ärenden behandlas. Välkomna.

Scoutkåren Pojkarna 90 år

Den 6 November fyller Scoutkåren Pojkarna 90 år

Därför ordnar vi öppet hus med basar på kårlokalen Skansen (Auragatan 1) kl. 12:00-15:00

Senare på kvällen ordnar vi middag för äldre medlemmar samt ledare kl. 18:00

Uppdatering

Jag gjorde just en uppdatering av vårt webbsidesystem Drupal. Meddela mig om någonting beter sig underligt eller har slutat fungera.

Frepa (fjansson at abo punkt fi)

Tumlarmötena och Vu -mötena

Tumlarna kommer i höst att ha möten på tisdagar från kl 18:00-19:00. Det vill säga att vi har bytt mötesdagen så att flera skall ha möjliget att komma på mötena. Programmet för hösten finns nu på hemsidan under Verksamhet>Program>Tumlarna.
Vargungarna har möten på onsdagar kl. 18.00-19.00 i Spegelsalen på gillesgården.
Programmet för hösten finns på hemsidan under Verksamhet>Program>Vargungar

Säsongstart 1.9 !

Samtliga åldersgrupper har säsongstart onsdagen den 1.9 kl 18.00 på Skansen

Höstens program finns nu på hemsidan:Program hösten 2010

Pages

Subscribe to Scoutkåren Pojkarna RSS