Lägerelden

Bildgalleri: 
Nyckelord: 

Lägerlden med sin "tuning" vågbrytare
Foto: Kalle 1.8.2008