Explorers

Explorerscouterna, även kallade explorers, är 15-17 år gamla. De fungerar i patruller bestående av 4-12 stycken scouter. En av explorerscouterna i patrullen är patrulledare. Patrullen har också en egen lots (över 22 år) som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker.

Patrullen planerar och förverkligar olika projekt tillsammans. En del av dem är korta och dröjer bara ett par möten, medan andra projekt är mer omfattande och kan utföras i ett halvt år.

En explorerscout kan också vara patrulledare för en spejarscoutpatrull, eller fungera som vice akela för en vargungeflock eller vice kapten för ett äventyrsscoutlag när de fyllt 16 år.

Ledare

Åldersgruppsanvarig Explorer Kalle Mether
040 567 9958
kmether [at] gmail.com