Spejarna

Åldersgruppen Spejarscouter, även kallad Spejare, är avsedd för 12-15 år gamla scouter. Spejarna är uppdelade i två båtlag (Haj och Ejder) med 4-12 båtlagsmedlemmar och har möten varje vecka på Skansen.

Tillsammans bildar Spejarna en avdelning som har gemensamma möten och/eller utfärder ungefär 1 gång per månad. Under dessa utfärder kan avdelningen fungera som patruller eller som en helhelt beroende på evenemanget. På mötena lär sig spejarscouterna saker och färdigheter som senare används på de evenemang de deltar. På möten och utfärder lär sig spejarscouterna även nyttiga färdigheter och provar på hur man gör olika saker.

Spejarscouternas program är uppdelade i etapper och stigar, där en etapp sker varje halvår medan stigarna går igenom hela spejarscoutperioden. Varje etapp avslutas med en fyr där de kunskaper spejarscouten igen får testa på det han lärt sig under etappen.

Märket spejarscouterna får är femdelat och delas ut för varje etapp för att vise hur långt de kommit på vägen. Varje märkesbit motsvarar alltså en etapp, som motsvarar en termins kunskap. Spejarscouterna kan även ha ett aktivitetskort där patrulleledaren kan kryssa av de aktiviteter som avlagts.

Ledare

Patrulledare Haj (äldre spejare): Peik Sauso
Patrulledare Ejder (yngre spejare): Filip Blomquist

Åldersgruppsanvarig Spejare Alex Björkholm
050 5218816
alex.bjorkholm [at] gmail.com

Möten

Patrull Haj - äldre spejarscouter: möte tisdag 14:30-16:00
Patrull Ejder - yngre spejarscouter: möte onsdagar 16:15-17:45

Program för hösten 2015

Uppdaterat 14.10.2015. Gemensamma möten/evenemang för samtliga spejarscouter är insatta med datum med patrullmöten är insatta med veckans nummer. Ändringar kan förekomma. Google kalendern uppdateras direkt.

Augusti
20.08.2015 kl. 18:00-20, Skansen. Avdelningsmöte med spejarnas säsongsstart och teambuilding.
26.08.2015. Jolleseglingsmöte. Samling kl. 16:30 från Skansen alt. kl. 17:00 på ASS. Segling 17:00-19:00.

September
11-13.09 Spejarscoutveckoslut på Kåken: Fiskstjärten
V 36 Aktivitet: Allemansrätt
V 37 Seglingsmöte, 09.09.2015 kl. 17:00-20:30 på ASS
V 38 Aktivitet: Ruttplanering
V 39 Aktivitet: Packa rätt
V 40 Aktivitet: Överlevnadsproviant

Oktober
03-04.10 Spejarscoutvandring, Kuhankuono/Kurjenrahka nationalpark
V 41 Aktivitet: Vandingslogg och Framtidsvision
V 42 Aktivitet: Vilse och Första hjälpen i vildmark
V 43 Aktivitet: Väderprognos
V 44 Aktivitet: Första hjälpen 2, del 1

November
07.11.2015 Avdelningsmöte för alla spejare
V 45 Aktivitet: Första hjälpen 2, del 2
V 46 Aktivitet: Naturskydd
V 47 Aktivitet: Vattenrening (2)
V 48 Aktivitet: Svag is

December
12-13.12 Luciaförläggning, överlevnadsfyr för spejarscouterna
V 49 Aktivitet: Orientering 1/2
V 50 Aktivitet: Orientering 2/2
2015.12.16 kl. 18:00-19:00 Julfest