Höstmöte

Wednesday, 21 November, 2012 - 19:00

Scoutkåren Pojkarna har höstmöte den 21 november kl 19:00 på kårlokalen Skansen, Auragatan 1 I. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Kom med och påverka!

Plats: