Anmälning

Pojkarna tar alltid emot nya medlemmar, även mitt i terminen. Ifall du är intresserad av att bli medlem kan du kontakta den som är ansvarig för de olika åldersgrupperna. Du kan bli medlem i kåren genom att fylla i kårens medlemsformulär direkt i medlemsregistret Kuksa.

Vargungarna 7-9 år

Åldersgruppsanvarig VU:n Richard Örn
0400265340
richard.orn1 [at] gmail.com

Äventyrsscouterna 10-12 år

Spejarscouterna 12-15 år

Åldersgruppsanvarig Spejare Alex Björkholm
050 5218816
alex.bjorkholm [at] gmail.com

Explorerscouterna 15-17 år

Åldersgruppsanvarig Explorer Kalle Mether
040 567 9958
kmether [at] gmail.com