Avdelning S:t Karins

För Vargungar och Tumlare. Möten på församlingshemmet i St:Karins varje tisdag kl. 18:00-19:30.

Åldersgruppsanvarig VU:n Richard Örn
0400265340
richard.orn1 [at] gmail.com
VU-ledare i S:t Karins Jonas Wahrman
jonas.wahrman [at] gmail.com