Vårmöte

Vårmötet ajourerades till den 6.3.2012 kl. 19.00