Skeppsrådet 2011

På höstmötet den 10.11 valdes följande personer till Skeppsrådet år 2011.

Kårchef: Peter (Pekka) Rönnberg
Vice kårchef: Oskar Lindberg
Sekreterare: Robin (Boban) Rosenberg
Skattmästare: Markus (Masche) Pyöli
Materialförvaltare: Alexander (Allu) Fagerström