Sjöscoutdagen 2007

Nyckelord: 

Ankaret-laget löser kontroll på Skeppsholmen
Fotat av Öljy, April 2007