Båtarna förtöjda vid Åvensår

Bildgalleri: 
Nyckelord: 

Foto: Kalle 9.6.2010