Fisk-Mariehamn 2010

Nu är det återigen dags att anmäla sig till den ärorika och alltid lika soliga cykeltävlingen. I år ordnas den under veckoslutet den 29 - 30 maj. Lägg alltså märke till att tävlingen startar på lördag morgon och avslutas på söndag kväll. Anmäningsblanketter och mera info finns i trappan upp till skansen!