Tumlarna

Åldersgruppen Äventyrsscouter, även kallad Tumlare, är avsedd för 10-12 år gamla scouter. En grupp om 10-15 äventyrsscouter bildar ett lag och laget har patrullmöten varje vecka. Ofta är laget under möten och utfärder indelat i 2-3 mindre patruller. Äventyrsscouter är mycket ute och åker ofta på utfärder, hajker och förläggningar. På möten och utfärder lär sig äventyrsscouterna nyttiga färdigheter och provar på hur man gör olika saker.

Märkena äventyrsscouterna får kallas väderstreck, och det tar ett halvt år att avlägga ett väderstreck. Till varje väderstreck hör olika aktiviteter, utfärder och specialmärken.

Äventyrsscouterna har ett aktivitetskort där kaptenen kan kryssa av de aktiviteter och väderstreck som avlagts.

Ledare

Äventyrsscoutledare Filip Nyman
nyman.filip [at] gmail.com

Möten

Tumlarna har möten på onsdagar 18:00-19:00