Kårens program

Verksamheten i kåren är baserad på scoutmetoden och -programmet och vi eftersträvar därmed att erbjuda varje åldersgrupp tillräckliga utmaningar på en lämplig nivå. Aktiviteterna i kårens verksamhet har därmed en stigande svårighetsgrad och kårens verksamhet är därmed primärt uppdelad i olika åldersgrupper, men vissa gånger under året samlas hela kåren till gemensamma evenemang.

Vargungar (7-9-år)
Äventyrsscouter (10-12 år)
Spejarscouter (12-14 år)
Explorerscouter (15-17 år)
Roverscouter och ledare (18+ år)