Koncentration

Nyckelord: 

Till skillnad från vad de flesta tycks tro, krävs det koncentration när man spelar