Scoutkåren Pojkarnas julgubbstjänst

Scoutkåren Pojkarnas traditionella, bilburna och pålitliga julgubbstjänst åker även i år runt om i Åbonejden.

Frågor och beställningar tas emot vid följande tidpunkter av kårchef Peter Rönnberg på numret 040 534 7561:

9.12 kl. 19-21
10.12 kl. 19-21
15.12 kl. 19-21
17.12 kl. 19-21

Trevliga juletider,

SP