Nya Skeppsrådet

På höstmötet den 18.11.2009 valdes följande personer till Scoutkåren Pojkarnas skeppsråd år 2010:

Kårchef: Peter Rönnberg
Vice Kårchef: Alex Söderholm
Sekreterare: Robin Rosenberg
Skattmästare: Juhana Syrjälä
Materialförvaltare: Alexander Fagerström