Skansen

Skansen är Pojkarnas kårlokal, på Gillesgården, Auragatan 1.