Knopstafett

Detta är kårens officiella rankinglista för knopstafett.
Knopstafetten består av fem knopar som skall utföras så snabbt som möjligt.

sjömansknop skotbend dubbelt halvslag dubbelt halvslag
kring egen part
pålstek

Rankinglista

Tid Datum Namn
05,10 nån gång för länge sen xxx
08,01 20.10.2009 Elias
08,20 31.3.2006 Kalle
10,74 13.10.2009 Alex S.
10,95 27.3.2006 Pekka
12,70 24.3.2006 Petter
14,00 3.4.2006 Jeppe
14,54 31.3.2006 Alex O.
14,70 28.3.2006 Felix
15,54 21.9.2009 Walter
15,90 23.3.2006 Juhana
16,04 14.3.2006 Zäpä
17,30 18.9.2009 Björn
18,93 23.3.2006 Ilppa
19,26 31.3.2006 Allu
20,06 7.10.2009 Fredrik
20,11 30.9.2009 Henrik
20,43 30.9.2009 Richard
34,10 30.9.2009 Niklas S
41.2 30.9.2009 Niklas J
48,7 28.3.2006 Tomas
56,35 30.9.2009 Mikael
4 min 16 sek xxx Markus L