S:t Göransgudstjänst 21.4

S:t Göransgudstjänst med dubbningar tisdag 21.4 i St:a Katarina kyrka. Scouterna har samling kl. 17.30 utanför kyrkan och får gärna klä sig i scoutskjorta (eller något annat mörkblått). Efter gudstjänsten bjuder Åbo Vildar på kyrkkaffe på kårlokalen Hyddan, Gillesgårdens I-ingång, 1 vån.