Julgubbetjänsten 2014

Scoutkåren Pojkarnas traditionella, bilburna och pålitliga jultomte åker även i år runt om i Åbonejden.

Beställningarna sköts av kårchef Alex Söderholm per telefon.

Telefontider:

Söndag 30.11 kl. 18-20
Onsdag 3.12 kl. 18-20
Söndag 7.12 kl. 18-20
Måndag 8.12 kl. 18-20

Telefonnummer: 040 8187548

Område: Åbo med omnejd