Plättenlaget

Nyckelord: 

Plättenlaget trimmas ombord på båten.
Foto: Johan Halonen 15.4.2005