VU seglatsen 13-14 Juni

Vargungeseglatsen 13-14 Juni

Samling kl 10.00 på ASS klubbhamn, Beckholmen

Pris: 10 €