Julgubbetjänsten 2013

Scoutkåren Pojkarnas traditionella, bilburna och pålitliga jultomte åker även i år runt om i Åbonejden.

Beställningarna sköts av kårchef Oskar Lindberg per telefon.

Telefontider:

Tisdag 3.12 kl. 18-21
Måndag 9.12 kl. 18-20
Tisdag 10.12 kl. 18-20

Telefonnummer: 040 8496888

Område: Åbo med omnejd