Fiskstjärten 2013

Nu är det återigen dags att anmäla sig till årets tävling om fiskstjärten. Evenemanget är till för spejarscouter och äldre. Anmälningslappar finns på kårlokalen skansen.
Vid frågor kontakta vice kårchef Alex Söderholm
ALLA MED!