Säsongstart och höstens program

Vi inleder höstens program inkommande onsdag 28.8 kl. 18:00-19:00 med samtliga åldergrupper på kårlokalen Skansen (Auragatan 1 I) och för Vargungarnas del i Spegelsalen Auragatan 1, G). Vi hoppas att se så många gamla medlemmar såväl som nya på plats nästa vecka.

Höstens program hittar Du bakom denna länk