Beställ Julgubbe

Ifall du inte ännu hunnit beställa julgubbe finns det ännu möjlighet till detta inkommande vecka.

Telefontid:

Måndag 17.12 kl. 20:00-21:00

Oskar Lindberg tfn. 040 8496888