Beställ Scoutkåren Pojkarnas julgubbe!

Scoutkåren Pojkarnas traditionella, bilburna och pålitliga jultomte åker även i år runt om i Åbonejden.

Beställningarna sköts av kårchef Oskar Lindberg per telefon.

Telefontider:

måndag 26.11 kl. 18-20
tisdag 27.11 kl. 18-20
måndag 3.12 kl. 18-20
tisdag 4.12 kl. 18-20

Telefonnummer: 040 8496888

Område: Åbo med omnejd