Fiskstjärten 12

Bildgalleri: 
Nyckelord: 

Navigationskontroll, på allvar!
Foto: Kalle Mether