Höstmöte 19.11

Kåren håller stadgeenligt höstmöte på skansen onsdagen den 19 november, kl 19.00.
På programmet bl.a. val av skeppsråd och övriga funktionärer för år 2009.